Hlavní obsah

uzavřít

Dokonavé sloveso

  1. (zablokovat průchod) закры́ть, прегради́ть, забаррикади́ровать
  2. (víkem ap.) закры́ть(hermeticky) заката́ть, заку́порить
  3. (dům, dveře ap.) закры́ть, запере́ть
  4. (ujednat) заключи́тьuzavřít sázku/mírзаключи́ть пари́/мирuzavřít manželstvíвступи́ть в брак
  5. (debatu ap.) зако́нчить, заверши́ть, заключи́ть
  6. (vyřadit z provozu) закры́ть, зако́нчить что, прекрати́ть де́ятельность чего

Vyskytuje se v

příměří: заключи́ть/нару́шить переми́риеuzavřít/porušit příměří

se, si: спря́таться в свою́ скорлупу́uzavřít se do své ulity

dohoda: заключи́ть догово́рuzavřít dohodu

kontrakt: подписа́ть/заключи́ть/расто́ргнуть контра́ктpodepsat/uzavřít/zrušit kontrakt

manželství: вступи́ть в бракuzavřít manželství

mír: заключи́ть/подписа́ть мирuzavřít/podepsat mír

obchod: заключи́ть сде́лку с кемuzavřít obchod s kým

sázka: заключи́ть пари́uzavřít sázku

kruh: Круг замкну́лся.Kruh se uzavřel.

замкну́ться: Круг замкну́лся.Kruh se uzavřel., Vše se vyjasnilo.

переми́рие: заключи́ть переми́риеuzavřít příměří

брак: вступи́ть в бракuzavřít sňatek, oženit se/vdát se

догово́р: заключи́ть догово́рuzavřít smlouvu

загс: зарегистри́роваться в за́гсеuzavřít občanský sňatek

заключи́ть: заключи́ть догово́р/соглаше́ниеuzavřít smlouvu

пари́: заключи́ть пари́uzavřít sázku

uzavřít: вступи́ть в бракuzavřít manželství