Hlavní obsah

myslet

Vyskytuje se v

dokázat: Ду́маешь, что ты спра́вишься?Myslíš, že to dokážeš?

hnutí: душе́вное волне́ниеhnutí mysli

mysl: име́ть в виду́ кого/чтоmít na mysli koho/co

dobře: жела́ть кому добра́myslet to s kým dobře

jediný: ду́мать об одно́мmyslet na jediné

myslet si: Что ты об э́том ду́маешь?Co si o tom myslíš?

vážně: Вы э́то серьёзно?, Вы так серьёзно ду́маете?Myslíte to vážně?

proti: Э́то мне не по нутру́.Je mi to proti mysli.

se, si: Сли́шком мно́го о себе́ ду́мает.Moc si o sobě myslí.

vždyť: Так я и ду́мал!Vždyť jsem si to myslel!

z, ze: С глаз доло́й, из се́рдца вон.Sejde z očí, sejde z mysli.

ввиду́: име́ть ввиду́mít na mysli

забы́ть: Забу́дь и ду́мать об э́том.Nesmíš na to ani (po)myslet.

па́дать: па́дать ду́хомklesat na mysli

вид: Кого́ и́менно ты име́ешь в виду́?Koho konkrétně máš na mysli?

всплыть: всплыть в па́мятиvytanout na mysli, vybavit se

ду́мать: мно́го о себе́ ду́матьhodně si o sobě myslet

каза́ться: Мне каза́лось, что он прав.Myslel jsem si, že má pravdu.

подразумева́ться: Под э́тим подразумева́ется...Tím se rozumí/myslí...

позво́лить: Ду́мает, что ему́ всё позво́лено.Myslí si, že mu všechno projde.

вон: С глаз доло́й из се́рдца вон.Sejde z očí, sejde z mysli.

доло́й: С глаз доло́й, из се́рдца вон.Sejde z očí, sejde z mysli.

myslet: О чём ты ду́маешь?Na co myslíš?