Hlavní obsah

систе́ма

Vyskytuje se v

мажорита́рный: мажорита́рная систе́маmajoritní/většinový systém

систе́ма: не́рвная систе́маnervová soustava

экологи́ческий: экологи́ческая систе́маekosystém

десяти́чный: десяти́чная систе́ма мерdesítková soustava

избира́тельный: избира́тельная систе́маvolební systém

интеллектуа́льный: интеллектуа́льные систе́мыinteligentní systémy

не́рвный: не́рвная систе́маnervový systém

операцио́нный: операцио́нная систе́маoperační systém

поиско́вый: поиско́вая систе́ма/маши́наvyhledávací program

пропорциона́льный: пропорциона́льная избира́тельная систе́маpoměrný volební systém

ба́лльный: ба́лльная систе́ма оце́нки уча́щихсяbodový systém hodnocení studentů

взлома́ть: взлома́ть систе́муnabourat se do systému

со́лнечный: со́лнечная систе́маsluneční soustava

binární: двои́чная систе́маmat. binární soustava

centrální: центра́льная не́рвная систе́маanat. centrální nervová soustava

dvojkový: двои́чная систе́ма счисле́нияdvojková číselná soustava dyadická

faktor: Rh-фа́ктор, систе́ма Rhmed. faktor Rh

imunitní: имму́нная систе́маimunitní systém

jeskynní: пеще́рная систе́маjeskynní systém

kanalizační: систе́ма канализа́ции, канализацио́нная систе́маkanalizační systém

lístkový: ка́рточная систе́маlístkový systém

naváděcí: систе́ма наведе́ния (раке́т)voj. naváděcí (raketový) systém

nervový: центра́льная не́рвная систе́маanat. centrální nervový systém

operační: операцио́нная систе́маvýp. operační systém

periodický: периоди́ческая систе́ма (хими́ческих элеме́нтов)chem. periodická soustava (prvků)

poměrný: пропорциона́льная избира́тельная систе́маpoměrný volební systém

prvek: периоди́ческая систе́ма элеме́нтовperiodická soustava prvků

první: пе́рвая сигна́льная систе́маfyziol. první signální soustava

přídělový: ка́рточная систе́маlístkový přídělový systém

sluneční: со́лнечная систе́маastron. sluneční soustava

soustava: центра́льная не́рвная систе́маanat. centrální nervová soustava

systém: избира́тельная систе́маvolební systém

úvazek: ни́жняя страхо́вочная систе́ма, обвя́зка (для скалола́зания)sedací úvazek (pro horolezce)

většinový: мажорита́рная избира́тельная систе́маvětšinový volební systém

volební: избира́тельная систе́маvolební systém

vztažný: систе́ма отсчётаfyz. vztažná soustava

zařízení: охра́нная систе́ма, предохрани́тельное устро́йствоbezpečnostní zařízení

bezpečnostní: охра́нная систе́маbezpečnostní zařízení

docházkový: систе́ма учёта рабо́чего вре́мениdocházkový systém

endokrinní: эндокри́нная систе́маendokrinní systém

hodnota: систе́ма це́нностейžebříček hodnot

kamerový: систе́ма видеонаблюде́нияkamerový systém bezpečnostní

lymfatický: лимфати́ческая систе́маlymfatický systém

oběhový: кровено́сная систе́маmed. oběhový systém

optický: опти́ческая систе́маoptická soustava

penzijní: пенсио́нная систе́маpenzijní systém

rovnátko: бре́кеты, бре́кет-систе́маfixní rovnátka

řídicí: систе́ма управле́нияřídicí systém

varovný: систе́ма ра́ннего предупрежде́нияvarovný systém

vyhledávací: поиско́вая систе́маvýp. vyhledávací systém

výpadek: сбой систе́мыvýpadek systému

zabezpečovací: систе́мы безопа́сностиzabezpečovací systémy

zavlažovací: систе́ма ороше́нияzavlažovací systém

вегетати́вный: вегетати́вная не́рвная систе́маvegetativní nervový systém