Hlavní obsah

kanalizační

Přídavné jméno

  1. (k odvodu splašků) канализацио́нныйkanalizační systémсисте́ма канализа́ции, канализацио́нная систе́ма
  2. (splavňovací) судохо́дный, сплавно́й

Vyskytuje se v

síť: kanalizační/vodovodní síťканализацио́нная/водопрово́дная сеть

сто́чный: odtokové roury kanalizační sítě, stoková síťсто́чные тру́бы канализацио́нной се́ти

kanalizační: kanalizační systémсисте́ма канализа́ции, канализацио́нная систе́ма