Hlavní obsah

отноше́ние

Podstatné jméno, rod střední

  1. vztah, postoj, poměr kladný, přátelský, vzájemný ap.отноше́ние к рабо́теvztah k práci
  2. mat.poměr, úměra, vztah
  3. отноше́ния vztahy, styky mezinárodní, rodinné ap.

Vyskytuje se v

произво́дственный: произво́дственные отноше́нияpracovní vztahy

натя́нутый: натя́нутые отноше́нияnapjaté vztahy

трудово́й: трудовы́е отноше́нияpracovní poměr

бли́зкий: бли́зкие отноше́нияdůvěrné vztahy

дру́жеский: быть в дру́жеских отноше́ниях с кемmít přátelský vztah s kým

равнопра́вный: равнопра́вные отноше́нияrovnoprávné vztahy

серьёзный: серьёзное отноше́ние к де́луzodpovědný přístup k věci

jít: что каса́ется кого/чего, в отноше́нии кого/чегоpokud jde o koho/co

ohled: в э́том отноше́нииv tomto ohledu

peněžní: де́нежные отноше́нияpeněžní styk

poměr: трудовы́е отноше́нияpracovní poměr

právní: правовы́е отноше́ния, правоотноше́нияprávní vztahy

směr: во мно́гих отноше́нияхv mnoha směrech

stránka: во всех отноше́нияхpo všech stránkách

vztah: правово́е отноше́ние, правоотноше́ниеpráv. právní vztah

mezilidský: межчелове́ческие отноше́нияmezilidské vztahy

mezinárodní: напряжённость в междунаро́дных отноше́нияхmezinárodní napětí

navázat: установи́ть дипломати́ческие отноше́ния/сотру́дничествоnavázat diplomatické styky/spolupráci

pěstovat: подде́рживать дру́жеские отноше́нияpěstovat přátelské styky

posílit: Е́вро укрепи́лся по отноше́нию к до́ллару.Euro posílilo vůči dolaru.

postoj: положи́тельное отноше́ниеkladný postoj

přerušení: разры́в дипломати́ческих отноше́нийpřerušení diplomatických vztahů

rozvázat: расто́ргнуть трудовы́е отноше́нияrozvázat pracovní poměr

vlastnický: иму́щественные отноше́нияpráv. vlastnické vztahy

zodpovědný: серьёзное отноше́ние к де́луzodpovědný přístup k věci

отноше́ние: отноше́нияvztahy, styky mezinárodní, rodinné ap.