Hlavní obsah

přerušení

Podstatné jméno, rod střední

  1. (dočasné zastavení) переры́в, приостановле́ние(v činnosti) остано́вкаpřerušení studiaакадеми́ческий о́тпускpřerušení dodávky prouduпереры́в в электроснабже́нииpřerušení dopravy na silniciограниче́ние движе́ния на доро́ге
  2. (předčasné ukončení) среза́ние, прекраще́ние(vztahů ap.) разры́вpřerušení diplomatických vztahůразры́в дипломати́ческих отноше́нийmed. umělé přerušení těhotenstvíпреждевре́менное прекраще́ние бере́менности

Vyskytuje se v

těhotenství: umělé přerušení těhotenstvíабо́рт, иску́сственное прерыва́ние береме́нности

uprostřed: přerušit koho uprostřed slovaпереби́ть кого на полусло́ве

kontakt: přerušit kontakt s rodinouпрерва́ть связь с семьёй

obvod: přerušení obvoduобры́в це́пи

přerušit: přerušit práciприостанови́ть рабо́ту

telefonický: přerušit telefonický hovorоборва́ть звоно́к

знако́мство: přerušit stykyпрекрати́ть знако́мство

přerušení: med. umělé přerušení těhotenstvíпреждевре́менное прекраще́ние бере́менности