Hlavní obsah

zima

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (roční období) der Winter, die Winterzeittuhá zimastrenger Winter
  2. (nízká teplota) die Kältetřást se zimouvor Kälte zittern

Příslovce

  • kaltJe mi zima.Mir ist kalt.Je mi zima na nohy.Ich habe kalte Füße.

Vyskytuje se v

br: Brr, es ist kalt!Br, to je zima!

být: Draußen ist es kalt.Venku je zima.

jako: im Winter wie im Sommerv zimě jako v létě

klepat: Der Winter klopft schon an die Tür.Zima už klepe na dveře.

krutý: ein grausamer/strenger/harter Winterkrutá zima

lezavý: durchdringende Kältelezavá zima

modrat: vor Kälte blau werdenmodrat zimou

pichlavý: stechende Kältepichlavá zima

pryč: Der Winter ist endlich vorbei.Zima je konečně pryč.

představit si: sich im Winter einen Sommertag vorstellenpředstavit si v zimě letní den

příchod: der Einzug des Frühlings/Winterspříchod jara/zimy

příští: nächsten Winterpříští zimu

rozechvět: Er zitterte vor Kälte.Rozechvěla ho zima.

roztřást: Er hat zu frösteln begonnen.Roztřásla ho zima.

třepat se: vor Kälte zitterntřepat se zimou

tuhý: starr vor Kälte seinbýt tuhý zimou

v, ve: im Winterv zimě

vypálit: Im Winter haben sie viel Holz verbrannt.Za zimu vypálili spoustu dřeva.

zaklepat: Es schüttelte ihn vor Kälte.Zaklepala jím zima.

zapnout: Mach die Jacke/den Pulli zu, es ist kalt.Zapni se, je zima.

zatřást: Es schüttelte ihn vor Kälte.Zatřásla jím zima.

zatřást se: vor Kälte zitternzatřást se zimou

zatřepat se: sich vor Kälte schüttelnzatřepat se zimou

zima: Mir ist kalt.Je mi zima.

zmodrat: Ihre Lippen wurden vor Kälte blau.Rty jí zimou zmodraly.

zvěř: das Wild im Winter fütternkrmit v zimě zvěř

taub: taube Füße vor Kälte habenmít zimou ztuhlé nohy

aber: Ist das aber kalt!To je ale zima!

abscheulich: Es ist mir abscheulich kalt.Je mi strašná zima.

derartig: Derartige Kälte habe ich nicht erlebt!Takovou zimu jsem nezažil!

einbrechen: Der Winter brach einen Monat früher ein.Zima přišla o měsíc dříve.

eindecken: sich für den Winter mit Gemüse eindeckenzásobit se na zimu zeleninou

frieren: Ohne Mütze wirst du an den Ohren frieren.Bez čepice ti bude zima na uši.

handeln: Im Sommer werden Tomaten zu viel günstigeren Preisen gehandelt als im Winter.V létě se rajčata prodávají za mnohem výhodnější ceny než v zimě.

schauderhaft: Es war schauderhaft kalt.Byla strašná zima.

sein: Mir ist kalt/heiß!Je mi zima/horko!

Sommer: Sommer wie Winterv létě i v zimě, celý rok