Hlavní obsah

zapomenout

Dokonavé sloveso

  1. (přestat znát) vergessen(dříve naučené) verlernen etw. Akkzapomenout jméno/adresuden Namen/die Adresse vergessenzapomenout plavatSchwimmen verlernenzapomenout na úmluvudie Abmachung vergessen
  2. (nepostarat se) vergessen

Vyskytuje se v

jistě: Er vergisst es sicher nicht.Jistě na to nezapomene.

málem: Er hat es beinahe vergessen.Málem na to zapomněl.

předně: Vor allem vergiss nicht, Brot zu kaufen.Předně nezapomeň koupit chléb.

zdát se: Er scheint es zu vergessen.Zdá se, že na to zapomněl.

ganz: etw. ganz vergessenúplně na co zapomenout

schenken: Geschenkt!Zapomeň na to!, Nech to tak!

abschminken: hovor. Das kannst du dir abschminken!Na to zapomeň!, To pusť z hlavy!

Angst: Keine Angst, ich vergesse es nicht!Žádný strach, já na to nezapomenu!

streichen: přen. Den Urlaub kannst du streichen.Na dovolenou můžeš zapomenout.

vergessen: Das kannst du vergessen!Na to zapomeň!

völlig: Das habe ich völlig vergessen!Na to jsem úplně zapomněl!

zapomenout: den Namen/die Adresse vergessenzapomenout jméno/adresu