Hlavní obsah

vyhodit

Vyskytuje se v

vzduch: etw. in die Luft sprengenvyhodit co do vzduchu

prošlý: abgelaufene Lebensmittel wegwerfenvyhodit prošlé potraviny

škoda: Es ist zu schade zum Wegschmeißen.To je škoda vyhodit.

sedlo: j-n aus dem Sattel hebenvyhodit koho ze sedla

ulice: j-n auf die Straße setzenvyhodit koho na ulici

Luft: eine Brücke in die Luft sprengenvyhodit most do vzduchu

Abfall: den Abfall wegwerfenvyhodit odpad

Fenster: etw. zum Fenster hinauswerfenvyhodit co oknem

schmeißen: den eigenen Sohn aus dem Haus schmeißenvyhodit vlastního syna z domu

werfen: Das Pferd warf ihn aus dem Sattel.Kůň ho vyhodil ze sedla.