Hlavní obsah

schleppen

Vyskytuje se v

schleppen: sich schleppen(do)belhat se, dovléci se, těžce jít

schwer: einen schweren Koffer schleppentáhnout těžký kufr

dovléct se: Er schleppte sich kaum zum Bett hin.Sotva se dovlekl k posteli.

soud: Der Gerichtsprozess schleppt sich hin.Soud se táhne.

vláčet: Sie schleppte ihn durch die Stadt.Vláčela ho po městě.

vláčet se: sich mit dem Kind die Treppe hinauf schleppenvláčet se s dítětem do schodů

vyvléct: eine Kiste aus der Kammer (heraus)schleppenvyvléci krabici z komory

vyvléct se: sich auf den Berg schleppenvyvléct se na kopec

zavléct: Die Soldaten schleppten die Gefangenen ins Lager.Vojáci zavlekli zajatce do tábora.

vlek: im j-s/etw. Schlepp(tau) seinbýt ve vleku koho/čeho

Schlepp: j-n/etw. in Schlepp nehmenvzít koho/co do vleku