Hlavní obsah

schleppen

Vyskytuje se v

Schlepp: j-n/etw. in Schlepp nehmenvzít koho/co do vleku

Schlepp: im Schlepp etw. Genve vleku čeho

schwer: einen schweren Koffer schleppentáhnout těžký kufr

dovléct se: Sotva se dovlekl k posteli.Er schleppte sich kaum zum Bett hin.

soud: Soud se táhne.Der Gerichtsprozess schleppt sich hin.

vláčet: Vláčela ho po městě.Sie schleppte ihn durch die Stadt.

vláčet se: vláčet se s dítětem do schodůsich mit dem Kind die Treppe hinauf schleppen

vláčet se: vláčet se městemsich durch die Stadt schleppen

vyvléct: vyvléci krabici z komoryeine Kiste aus der Kammer (heraus)schleppen

vyvléct se: vyvléct se na kopecsich auf den Berg schleppen

zavléct: Vojáci zavlekli zajatce do tábora.Die Soldaten schleppten die Gefangenen ins Lager.

zavléct: Liška zavlekla kořist do doupěte.Der Fuchs schleppte die Beute in seine Höhle.

vlek: být ve vleku koho/čehoim j-s/etw. Schlepp(tau) sein