Hlavní obsah

regnen

Sloveso

  • pršet na střechu ap.Es regnet den ganzen Tag.Celý den prší.

Vyskytuje se v

Bindfaden: Es regnet Bindfäden.Lije jako z konve.

Schleuse: Es regnet wie aus Schleusen.Lije jako z konve.

da: Da es regnete, gingen wir nicht spazieren.Protože pršelo, nešli jsme na procházku.

es: Es regnet.Prší.

immerhin: Es hat immerhin aufgehört zu regnen.Přinejmenším přestalo pršet.

sollen: Sollte es regnen, bleiben wir zu Hause.Kdyby pršelo, zůstaneme doma.

a: Prší, a proto zůstaneme doma.Es regnet, und deshalb bleiben wir zu Hause.

drobně: Drobně prší.Es regnet fein.

již: Již neprší.Es regnet nicht mehr.

napršet: V noci napršelo.In der Nacht hat es viel geregnet.

neustále: Neustále pršelo.Es regnete unaufhörlich.

pokud: Pokud by mělo pršet,...Falls es regnen sollte,...

prý: Prý pršelo.Es hat angeblich geregnet., Es habe geregnet.

tolik: Už tolik neprší.Es regnet nicht mehr so viel.

: Už neprší.Es regnet nicht mehr.

většinou: Většinou tady neprší.Es regnet hier meistens nicht.