Hlavní obsah

poskytnout

Dokonavé sloveso

Vyskytuje se v

právo: j-m Asylrecht gewährenkomu poskytnout právo azylu

půjčka: j-m eine Anleihe gewährenposkytnout komu půjčku

rozhovor: j-m ein Interview gebenposkytnout komu rozhovor

bezpečí: j-m Sicherheit gewährenposkytnout komu bezpečí

finance: Geld bereitstellenposkytnout finance

interview: j-m ein Interview gebenposkytnout komu interview

nocleh: j-m Unterkunft gewährenposkytnout komu nocleh

ochotně: bereitwillig Auskunft gebenochotně poskytnout informaci

uprchlík: politischen Flüchtligen Asyl gewährenposkytnout azyl politickým uprchlíkům

útěcha: j-m Trost spendenposkytnout komu útěchu

záloha: einen Vorschuss leistenposkytnout zálohu

geben: einem Reporter ein Interview gebenposkytnout reportérovi rozhovor

gewähren: j-m einen Kredit gewährenkomu poskytnout úvěr

Hilfe: Erste Hilfe leistenposkytnout první pomoc

beatmen: einen Verwundeten künstlich beatmenposkytnout zraněnému umělé dýchání

tätig: eine tätige Hilfe leistenposkytnout účinnou pomoc

poskytnout: j-m einen Dienst leistenposkytnout komu službu