Hlavní obsah

Pole

Der, podstatné jméno~n, ~n

Vyskytuje se v

bitevní: bitevní poledas Schlachtfeld, Gefechtsfeld

elektrický: fyz. elektrické poleelektrisches Feld

magnetický: fyz. magnetické poledas Magnetfeld, magnetisches Feld

melounový: melounové poledas Melonenfeld

prosný: prosné poledas Hirsefeld

rýžový: rýžové poledas Reisfeld

křižovat: Cesta křižuje pole.Die Straße kreuzt das Feld.

křižovat se: Pole se křižuje s lesní cestou.Das Feld kreuzt den Feldweg.

mezi: cesta mezi polider Weg zwischen den Feldern

osít: osít pole obilímdas Feld mit Getreide besäen

panáčkovat: Zajíc panáčkuje v poli.Der Hase kegelt im Feld.

panák: slaměný panák na poliein Strohmann auf dem Feld

po: chodit po políchdurch die Felder streifen

pracovat: pracovat na poliauf dem Feld werken

rozlít se: Rozvodněná řeka se rozlila po polích.Der angeschwollene Fluss überschwemmte die Felder.

zalít: Řeka zalila pole.Der Fluss hat die Felder überschwemmt.

zrát: Obilí zraje na polích.Das Getreide reift auf den Feldern.

volný: mít volné pole působnostiein freies Betätigungsfeld haben

begehen: chodit po cestě/polieinen Weg/ein Feld begehen

bewässern: zavlažovat rýžová poleReisfelder bewässern

Feld: táhnout do poleins Feld ziehen

pole: ropné poledas Erdölfeld