Hlavní obsah

mochte

mögenmoci

mögenmít rád

Vyskytuje se v

ausbitten: Das möchte ich mir ausgebeten haben!To bych si vyprosil!

Herr: Ein Herr möchte Sie sprechen.Chtěl by s vámi mluvit nějaký pán.

einerseits: Einerseits möchte ich in der Firma arbeiten, andererseits ist mir der Lohn zu niedrig.Na jednu stranu bych ve firmě rád pracoval, na druhou stranu mi plat připadá příliš nízký.

Last: přen. Ich möchte mich von der Last des Alltags erholen.Chtěl bych si odpočinout od povinností všedního dne.

leiden: Das Kleid mag ich nicht leiden.Ty šaty nesnáším.

mögen: Kinder mögen gerne Süßigkeiten.Děti mívají rády sladkosti.

obgleich: Ich kann nicht kommen, obgleich ich gern möchte.Nemohu přijít, přestože bych rád.

Ton: hovor. Ich möchte keinen Ton mehr hören!Už nechci slyšet ani slovo!

überhören: Das möchte ich (lieber) überhört haben!Tak to jsem (radši) neslyšel!

was: Was möchtest du trinken?Co bys chtěl pít?

co: Mag er machen, was er will, nichts gelingt ihm.Ať dělá co dělá, nic se mu nedaří.

bodejť: Möge er bald zurückkommen.Bodejť se brzy vrátí.

chtít: Das Kind mag nicht essen.Dítě nechce jíst.

chtít se: Ich möchte schlafen.Chce se mi spát.

kéž: Möge es so bleiben!Kéž to tak zůstane!

moct: Wie viel mag es kosten?Kolik to může stát?

nechť: Er möge kommen!Nechť už přijde!

pobavení: Ich möchte etwas zum Vergnügen lesen.Chci si přečíst něco pro pobavení.

podtrhnout: Ich möchte unterstreichen, dass...Chtěl bych podtrhnout, že ...

pochovat: Möchtest du ihn auf den Arm nehmen?Chceš si ho pochovat?

proč: Weshalb magst du sie nicht mehr?Proč už ji nemáš rád?

rád: Ich möchte gerne fragen ...Rád bych se zeptal ...

uspěchat: Ich möchte es nicht überstürzen.Nerad bych to uspěchal.

vzdělávat: Sie möchte ihre Kinder zu Hause ausbilden.Chtěla by svoje děti vzdělávat doma.

zakousnout: Ich möchte noch eine Kleinigkeit essen.Ještě bych něco málo zakousl.

kraj: Er möchte alles geschenkt haben.On je z laciného kraje.

laciný: Er möchte alles geschenkt haben.Je z laciného kraje.