Hlavní obsah

koupit

Vyskytuje se v

levně: etw. billig kaufenco levně koupit

antikvariát: ein Buch im Antiquariat kaufenkoupit knihu v antikvariátu

basa: einen Bierkasten kaufenkoupit basu piv

divadlo: eine Theaterkarte kaufenkoupit lístek do divadla

drobnost: j-m ein Kleinzeug kaufenkoupit komu drobnost

groš: etw. für ein paar Groschen kaufenkoupit co za pár grošů

hloupost: eine Kleinigkeit für die Kinder kaufenkoupit nějakou hloupost pro děti

chléb: ein halbes Brot kaufenkoupit půlku chleba

kuchařka: ein neues Kochbuch kaufenkoupit si novou kuchařku

lukrativní: eine lukrative Parzelle kaufenkoupit lukrativní pozemek

nakdy: Für wann soll ich die Karten kaufen?Nakdy mám koupit lístky?

pití: ein Getränk kaufenkoupit si pití

podařit se: Es ist ihm gelungen, eine Wohnung zu kaufen.Podařilo se mu koupit byt.

pokladna: sich die Eintrittskarten an der Kasse kaufenkoupit si vstupenky u pokladny

poloviční: etw. für den halben Preis kaufenkoupit co za poloviční cenu

předně: Vor allem vergiss nicht, Brot zu kaufen.Předně nezapomeň koupit chléb.

půlka: ein halbes Brot kaufenkoupit půlku chleba

satelit: eine Satellitenanlage kaufenkoupit satelit

se, si: sich ein Auto kaufenkoupit si auto

splátka: etw. auf Raten kaufenkoupit co na splátky

uzený: geräucherten Lachs kaufenkoupit uzeného lososa

větší: eine größere Wohnung kaufenkoupit si větší byt

vůz: (sich) einen Gebrauchtwagen kaufenkoupit (si) ojetý vůz

babka: etw. für einen Apfel und ein Ei kaufenkoupit co za babku

drahý: etw. für teures Geld kaufenkoupit co za drahé peníze

náklad: etw. auf eigene Kosten kaufenkoupit co na vlastní náklady

shůry: Doof bleibt doof, da helfen keine Pillen.Komu není shůry dáno, v apatyce nekoupí.

einfach: nur eine einfache Fahrkarte kaufenkoupit jen jednoduchou jízdenku

für: ein Auto für 30 000 Euro kaufenkoupit auto za 30 000 eur

halb: ein halbes Brot kaufenkoupit půlku chleba

kaufen: etw. aus zweiter Hand kaufenkoupit co z druhé ruky

Kredit: etw. auf Kredit kaufenkoupit na úvěr co

paarweise: etw. paarweise kaufenkoupit co po dvou

schwarz: etw. schwarz kaufenkoupit načerno co

abkaufen: Sie kaufte ihm ein altes Radio ab.(Od)Koupila od něho staré rádio.

Abzahlung: etw. auf Abzahlung kaufenkoupit co na splátky

befindlich: das im Bau befindliche Haus kaufenkoupit rozestavěný dům

bevor: Bevor du nicht genügend Geld verdienst, kannst du dir kein Auto kaufen.Dokud nevyděláš dost peněz, nemůžeš si koupit auto.

billig: einen billigen Kauf machenudělat dobrý kup

ein, eine, ein: ein neues Auto kaufenkoupit nové auto

Garderobe: neue Garderobe besorgenkoupit si nové oblečení

leasen: ein Auto leasenkoupit auto na leasing

Los: ein Los kaufenkoupit los

neuerdings: Fahrkarten gibt es neuerdings nur noch am Automaten.Jízdenky se dají koupit nově jen v automatech.

Paar: zwei Paar Handschuhe kaufenkoupit dva páry rukavic

Rate: etw. auf Raten kaufenkoupit co na splátky

schon: Wenn wir schon ein Auto kaufen, dann ein neues.Když už jednou koupíme nějaké auto, tak nové.

sich: Sie kaufte sich eine Zeitung.Koupila si noviny.

Zuwachs: Die Schuhe für die Kleine kaufe ich auf Zuwachs.Boty pro malou koupím (o něco) větší.

koupit: etw. auf Raten kaufenkoupit co na splátky