Hlavní obsah

kaum

Vyskytuje se v

Ohr: seinen Ohren nicht/kaum trauennevěřit svým (vlastním) uším

ausdrücken: etw. kaum mit Worten ausdrücken könnennemoci vyjádřit slovy co

dass: kaum dasssotva že...

kaum dass: Kaum dass er angekommen war, wurde er auch schon wieder weggerufen.Sotva přišel, byl už zase odvolán.

verständlich: leicht/kaum/schwer verständlichlehce/sotva/těžce pochopitelné

wiedererkennen: Ich habe dich kaum wiedererkannt!Téměř jsem tě nepoznala!

dočkat se: Sie kann die Ferien kaum erwarten.Nemůže se dočkat prázdnin.

dovléct se: Er schleppte sich kaum zum Bett hin.Sotva se dovlekl k posteli.

přemoct se: Er konnte sich kaum bezwingen.Nedokázal se přemoci.

sotva: ein kaum merkbares Kennzeichensotva znatelná značka

stěží: Er kann kaum gehen.Stěží jde.

ukousat: Ich kann das Fleisch kaum zerbeißen.Sotva to maso ukoušu.

vzdychnout: Er sehnt sich kaum nach Fleisch.Po mase ani nevzdechne.

zavadit: Er rührt das Essen kaum an.O jídlo ani nezavadí.

znatelný: ein kaum merkbares Lächeln im Gesichtsotva znatelný úsměv na tváři

popadat: kaum noch japsen könnenpřen. sotva popadat dech

vlastní: seinen Augen kaum trauennevěřit vlastním očím