Hlavní obsah

kůže

Vyskytuje se v

husí: die Gänsehaut/Hühnerhauthusí kůže

imitace: die Lederimitationimitace kůže

jehněčí: das Lammlederjehněčí kůže

kamzičí: das Gämsenfellkamzičí kůže

krokodýlí: das Krokodillederkrokodýlí kůže

leopardí: die Leopardenhautleopardí kůže

zmoknout: bis auf die Haut nass werdenzmoknout na kůži

zrohovatělý: die Hornhautzrohovatělá kůže

naskočit: Er hat eine Gänsehaut bekommen.Naskočila mu husí kůže.

poddajný: geschmeidige Hautpoddajná kůže

popraskat: Die Haut an seinen Fußsohlen wurde rissig.Popraskala mu kůže na chodidlech.

promoklý: klatschnass, pitsch(e)nass, klitsch(e)nasspromoklý na kůži

rohovitý: die Hornhaut an den Fußsohlenrohovitá kůže na chodidlech

rudnout: Verbrannte Haut wird rot.Popálené kůže rudne.

smrsknout se: Verbrannte Haut zieht sich zusammen.Spálená kůže se smrskne.

svědit: Meine Haut juckt.Svědí mě kůže.

svůj, svá, své, svoje: Er fühlt sich nicht wohl in seiner Haut.Není ve své kůži.

utvořit se: Auf der Haut haben sich Blasen gebildet.Na kůži se utvořily puchýře.

vyhlazený: geliftete Hautvyhlazená kůže

vyváznout: mit heiler Haut davonkommenvyváznout se zdravou kůží

dostat se: j-m unter die Haut gehendostat se komu pod kůži

hroší: eine dicke Haut haben, ein dickes Fell habenmít hroší kůži

kost: nur noch Haut und Knochen seinbýt kost a kůže

mokrý: bis auf die Haut nass seinbýt mokrý až na kůži

promoknout: bis auf die Haut durchnässt seinpromoknout na kůži

sedřít: j-m das Fell über die Ohren ziehensedřít z koho kůži

trh: seine Haut zu Markte tragenjít s kůží na trh

vlastní: etw. am eigenen Leib erfahrenco zažít na vlastní kůži

vyletět: aus der Haut fahrenvyletět z kůže

zdravý: mit heiler Haut davonkommenvyváznout se zdravou kůží

Haut: bis auf die Haut durchnässt seinbýt promoklý až na kůži

durch: Ich bin durch und durch nass.Jsem promočený skrz na skrz., Jsem promoklý až na kůži.

durchlochen: das Leder durchlochenproděravět kůži

echt: Ist das echtes Leder?Je to pravá kůže?

erfahren: Ich habe es am eigenen Leibe erfahren.Zažila jsem to na vlastní kůži.

Gerippe: ein wandelndes Gerippe seinbýt kost a kůže

jucken: Mir/Mich juckt die Haut.Svrbí mě kůže.

kribbeln: Meine Haut kribbelt am Rücken.Svědí mě kůže na zádech.

Leder: eine Jacke aus echtem Lederbunda z pravé kůže

Sohle: Sohlen aus Lederpodrážky z kůže

kůže: echtes Lederpravá kůže