Hlavní obsah

fort

Vyskytuje se v

fort: fort seinbýt pryč

als: Als er nach Hause kam, war seine Frau bereits fort.Když přišel domů, byla jeho žena již pryč.

fortbleiben: Er blieb zwei Tage von der Arbeit fort.Dva dny nepřišel do práce.

fortwirken: Diese Gedichtsammlung wirkt noch bis heute fort.Tato básnická sbírka je působivá ještě i dnes.

jet: Setzen wir fort!Jedeme dál!

klidit se: Scher dich fort!Kliď se odtud!

pryč: Fort mit dir!Ať už jsi pryč!

sypat: Scher dich fort!, Pack dich!, Mach dich davon!Syp odtud!

tah: j./etw. ist schon fortpřen. kdo/co je v tahu

ein, eine, ein: in einem fortv jednom kuse