Hlavní obsah

fort

Vyskytuje se v

ein, eine, ein: in einem fortv jednom kuse

als: Als er nach Hause kam, war seine Frau bereits fort.Když přišel domů, byla jeho žena již pryč.

fortbleiben: Er blieb zwei Tage von der Arbeit fort.Dva dny nepřišel do práce.

fortwirken: Diese Gedichtsammlung wirkt noch bis heute fort.Tato básnická sbírka je působivá ještě i dnes.

jet: Jedeme dál!Setzen wir fort!

klidit se: Kliď se odtud!Scher dich fort!

pryč: Ať už jsi pryč!Fort mit dir!

pryč: Všechny peníze jsou pryč.Das gesamte Geld ist fort.

sypat: Syp odtud!Scher dich fort!, Pack dich!, Mach dich davon!

pryč: dát pryč koho/coj-n/etw. fort geben

tah: přen. kdo/co je v tahuj./etw. ist schon fort