Hlavní obsah

Feste

Vyskytuje se v

Boden: festen Boden unter den Füßen habenmít pevnou půdu pod nohama

brauchen: eine feste Hand brauchenpotřebovat pevnou ruku

Sattel: fest im Sattel sitzensedět pevně v sedle v práci ap.

Zügel: die Zügel (fest) in der Hand habendržet otěže (pevně) v rukou

anhaften: Der Schmutz haftet an dieser Stelle fest an.Špína pořádně lpí na tomto místě.

Arbeitszeit: feste/gleitende Arbeitszeitpevná/pružná pracovní doba

Basis: auf einer festen Basis ruhenspočívat na pevném základu

fest: eine neue feste Fiber entwickelnvyvinout nové odolné vlákno

feststehen: Steht schon fest, wann sie heiraten?Už je jisté, kdy se vezmou?

Freund: einen festen Freund habenmít stálého přítele, mít vážnou známost

Führung: Deiner Tochter fehlt eine feste Führung.Tvé dceři chybí pevné vedení.

kirchlich: ein kirchliches Fest feiernslavit církevní slavnost

mitkriegen: Hast du mitgekriegt, dass er ein Fest machen will?Pochytila jsi, že chce pořádat oslavu?

Stand: einen festen Stand habenstát pevně, mít pevný postoj

Untergrund: ein Haus auf festem Untergrund bauenpostavit dům na pevném základu

Wohnsitz: ohne festen Wohnsitzbez trvalého bydliště

bekommen: festen Boden unter die Füße bekommenzískat pevnou půdu pod nohama