Hlavní obsah

běžet

Vyskytuje se v

dovrchu: hinauf laufenběžet dovrchu

překotně: hastig fortlaufenběžet překotně pryč

přerazit se: Er läuft über Hals und Kopf davon.Běží, div se nepřerazí.

vstříc: seiner Mutter entgegenlaufenběžet vstříc matce

prázdno: Die Maschine läuft leer.Stroj běží na prázdno.

laufen: um die Wette laufenběžet o závod

rennen: Ich rannte, so schnell ich konnte.Běžela jsem tak rychle, jak jsem mohla.

běžet: Geh nur voraus.Jen běž napřed.