Hlavní obsah

Traum

Der, podstatné jméno~(e)s, -ä-e

  1. senaus einem Traum erwachenprocitnout ze snu
  2. přání, senhovor. Aus (ist) der Traum!Prober se!, Vzpamatuj se!
  3. hovor.sen, vysněná věc, věc snů

Der, podstatné jméno~(e)s, -ä-e

  1. nicht im Traum ani ve snu vůbec ne
  2. wie im Traum sein být jako ve snách duchem nepřítomný

Vyskytuje se v

aufwachen: aus einem Traum aufwachenprobudit se ze snu

reißen: j-n aus den Träumen reißenvytrhnout koho ze snů

schrecken: aus dem Traum schreckenvytrhnout se ze snu

überlassen: sich seinen Träumen überlassenoddávat se svým snům

pohádka: pohádka mládíder Traum der Jugend

procitnout: procitnout ze snuaus einem Traum aufwachen

příšerný: Zdál se mi příšerný sen.Ich hatte einen grässlichen Traum.

splněný: splněný senein wahr gewordener Traum

uskutečňovat se: Jeho sen se nyní uskutečňuje.Sein Traum verwirklicht sich jetzt.

zasnít se: Zasnila se a zmlkla.Sie versank in Träumen und verstummte.

zjevit se: Ve snu se jí zjevil anděl.Ein Engel ist ihr im Traum erschienen.

sen: To by mě ani ve snu nenapadlo.Das würde mir nicht einmal im Traum einfallen.