Hlavní obsah

Traum

Der, podstatné jméno~(e)s, -ä-e

  1. senaus einem Traum erwachenprocitnout ze snu
  2. přání, senhovor. Aus (ist) der Traum!Prober se!, Vzpamatuj se!
  3. hovor.sen, vysněná věc, věc snů

Der, podstatné jméno~(e)s, -ä-e

  1. nicht im Traum ani ve snu vůbec ne
  2. wie im Traum sein být jako ve snách duchem nepřítomný

Vyskytuje se v

aufwachen: aus einem Traum aufwachenprobudit se ze snu

reißen: j-n aus den Träumen reißenvytrhnout koho ze snů

schrecken: aus dem Traum schreckenvytrhnout se ze snu

überlassen: sich seinen Träumen überlassenoddávat se svým snům

pohádka: der Traum der Jugendpohádka mládí

procitnout: aus einem Traum aufwachenprocitnout ze snu

příšerný: Ich hatte einen grässlichen Traum.Zdál se mi příšerný sen.

splněný: ein wahr gewordener Traumsplněný sen

uskutečňovat se: Sein Traum verwirklicht sich jetzt.Jeho sen se nyní uskutečňuje.

zasnít se: Sie versank in Träumen und verstummte.Zasnila se a zmlkla.

zjevit se: Ein Engel ist ihr im Traum erschienen.Ve snu se jí zjevil anděl.

sen: Das würde mir nicht einmal im Traum einfallen.To by mě ani ve snu nenapadlo.

Traum: aus einem Traum erwachenprocitnout ze snu