Hlavní obsah

Pack

Vyskytuje se v

Koffer: die Koffer packensbalit si kufry odcestovat

Sack: mit Sack und Packse vším všudy

Schlafittchen: j-n am Schlafittchen nehmen/kriegen/packenchytit koho pod krkem, dát komu na frak

Schopf: j-n beim Schopf fassen/packenpopadnout koho za pačesy/vlasy zlobivé dítě ap.

Wickel: j-n am Wickel packenchytit koho za pačesy

Hals: j-n am Hals packenpopadnout kolem krku koho

in: In aller Eile packte ich die Taschen.Ve velkém spěchu jsem balila tašky.

packen: das Gepäck in das Auto packennaskládat zavazadla do auta

popadnout: j-n an der Hand packenpopadnout koho za ruku

sbalit: den Koffer packensbalit (si) kufr

sbalit se: Pack dich sofort und hau ab!přen. Okamžitě se sbal a vypadni!

sypat: Scher dich fort!, Pack dich!, Mach dich davon!Syp odtud!

věc: seine Sachen packensbalit si své věci

vjet: Ihn packte die Wut.Vjel do něho vztek.

vysypat: Pack aus!Vysyp to!

zabalit: Ich muss meine Sachen vor dem Wandern packen.Musím si před čundrem zabalit.

pačesy: eine Gelegenheit beim Schopf(e) fassen/ergreifen/packenpopadnout příležitost za pačesy

příležitost: die Gelegenheit beim Schopf packenchytit příležitost za pačesy

švestka: seine Siebensachen packenpřen. sebrat si svých pět švestek

Grausen: j-n packt/j-m kommt das kalte Grausenkoho jímá hrůza