Hlavní obsah

Bande

Die, podstatné jméno~, ~n

  1. tlupa, banda, cháska zločinců
  2. banda, parta dětí, mladistvých ap.

Die, podstatné jméno~, ~n

Vyskytuje se v

Band: Das spricht Bände.To mluví za vše.

Kopf: Er ist der Kopf der Bande.Je hlavou party.

samten: ein samtenes Band zunähenpřišít sametovou stuhu

umfassen: Das Werk umfasst sechs Bände.Dílo obsahuje 6 svazků.

skupina: die (Musik)Band, die (Musik)Gruppehudební skupina

chrlit: Bücher am laufenden Band produzierenchrlit jednu knihu za druhou

rozpadat se: Ihre Bande löst sich allmählich auf.Jejich parta se postupně rozpadá.

rozrůst se: Ihre Bande ist angewachsen.Jejich parta se rozrostla.

uvázat: (sich) ein Band ins Haar bindenuvázat (si) stuhu do vlasů

vaz: gezerrte Bändernatažené vazy

vydat: einen Roman in drei Bänden verlegenvydat román ve třech svazcích

páska: das Band durchschneidenpubl. přestřihnout pásku