Hlavní obsah

Lage

Vyskytuje se v

Lage: (nicht) in der Lage sein, etw. Akk zu tun(ne)být schopný udělat co, (ne)být (ve) stavu udělat co

mapovat: die Lage erkunden, hovor. die Lage peilenmapovat situaci

momentální: die momentane Lage feststellenzjistit momentální situaci

napjatý: angespannte internationale Lagenapjatá mezinárodní situace

pohoršit: Seine Antwort hat die Lage nur verschlimmert.Svou odpovědí situaci jen pohoršil.

poloha: geographische Lagezeměpisná poloha

prodiskutovat: Sie diskutierten die neue Lage durch.Prodiskutovali novou situaci.

vyhrocený: eskalierte politische Lagevyhrocená politická situace

vyhrotit: Sie verschärften die Lage zu einem bewaffneten Konflikt.Vyhrotili situaci k ozbrojenému konfliktu.

vylepšit: seine finanzielle Lage aufbessernvylepšit svou finanční situaci

vyplynout: Das ergibt sich erst aus der Lage.To teprve vyplyne ze situace.

vysvobodit: seinen Freund aus einer peinlichen Lage erlösenvysvobodit přítele z trapné situace

vžít se: Versetz dich in meine Lage (hinein).Vžij se do mé situace.

zhoršit: j-s Lage verschlimmernzhoršit situaci koho

zmatený: verworrene Lagezmatená situace

Herr: Herr der Lage seinbýt pánem situace