Hlavní obsah

Antwort

Die, podstatné jméno~, ~en

  1. odpověď ústní či písemnáEs bedarf keiner Antwort.Nebylo třeba odpovídat.
  2. auf etw. Akk reakce, odezva, odpověď na co

Vyskytuje se v

geben: j-m eine Antwort gebenodpovědět/dát odpověď komu

dass: Seine Antwort, dass er bald kommen würde, freut mich.Jeho odpověď, že by brzy přišel, mě těší.

schon: Weiß niemand die Antwort? – Doch, ich schon!Nikdo nezná odpověď? – Ale ano, já ji znám!

statt: Statt einer Antwort erhielt er nur ...Místo odpovědi dostal jen ...

Antwort: Es bedarf keiner Antwort.Nebylo třeba odpovídat.