Hlavní obsah

Reaktion

Die, podstatné jméno~, ~en

Vyskytuje se v

Demonstration: die Demonstration einer chemischen Reaktionpředvedení chemické reakce

reakce: vyvolat alergickou reakcieine allergische Reaktion auslösen

bezmyšlenkovitý: bezmyšlenkovitá reakcegedankenlose Reaktion

instinktivní: instinktivní reakceeine instinktive Reaktion

odezva: odezva na článekdie Reaktion auf den Artikel

odezva: rychlá odezvaeine schnelle Reaktion

podvědomý: podvědomá reakceeine unterbewusste Reaktion

zmatečný: vyvolávat zmatečné reakcewirre Reaktionen hervorrufen