Hlavní obsah

Reaktion

Die, podstatné jméno~, ~en

Vyskytuje se v

Demonstration: die Demonstration einer chemischen Reaktionpředvedení chemické reakce

reakce: eine allergische Reaktion auslösenvyvolat alergickou reakci

bezmyšlenkovitý: gedankenlose Reaktionbezmyšlenkovitá reakce

instinktivní: eine instinktive Reaktioninstinktivní reakce

odezva: die Reaktion auf den Artikelodezva na článek

podvědomý: eine unterbewusste Reaktionpodvědomá reakce

zmatečný: wirre Reaktionen hervorrufenvyvolávat zmatečné reakce

Reaktion: eine allergische Reaktionalergická reakce