Hlavní obsah

piccolo

Přídavné jméno

  1. malý, drobný, nepatrnýHa i figli piccoli.Má malé děti.il più piccolonejmenšíchiedere un piccolo favore a qžádat koho o malou laskavost
  2. malý dítě, mladý
  3. omezenýnel proprio piccolov rámci svých možností

Podstatné jméno mužské

  1. dítě, malý synekIl piccolo si è addormentato.Malý usnul.Da piccolo avevo i capelli biondi.Jako malý jsem míval blonďaté vlasy.
  2. malé, mládě

Vyskytuje se v

attrezzo: piccolo attrezzo(gymnastické) náčiní

borghese: piccolo borghesemaloměšťák

borghesia: alta/media/piccola borghesiavyšší/střední/malá buržoazie

caloria: piccola caloriagramkalorie, malá kalorie

carro: Gran/Piccolo CarroVelký/Malý vůz souhvězdí

dose: a/in piccole/grandi dosiv malých/ve velkých dávkách

flauto: flauto piccolopikola

galoppo: piccolo galoppocval

labbro: anat. grandi/piccole labbravelké/malé stydké pysky

mammifero: mammiferi acquatici/piccolivodní/drobní savci

misura: di piccola/grande misuramalých/velkých rozměrů

più: il più piccolo di tuttiten nejmenší ze všech

posta: posta piccoladopisy čtenářů

produttore: produttore di piccola scala di qcmalovýrobce di qc

produzione: produzione piccolamalovýroba

punto: punto piccologobelínový steh

schermo: piccolo schermotelevizní obrazovka i dění ap.

statura: Era di piccola statura.Byl malé postavy.

trotto: al piccolo trottolehkým klusem, přen. v klidu, pomalu, beze spěchu

velocità: a piccola velocitànízkorychlostní, nízkou rychlostí jet ap.

malinteso: È stato un piccolo malinteso.Došlo k malému nedorozumění.

mio: Questa casa è più piccola della mia.Tento dům je menší než (ten) můj.

porzione: porzioni piccolemalé porce

sino: sin da piccolouž odmalička

pesce: pesce grosso/piccolo/lessovelká/malá/leklá ryba o osobě