Hlavní obsah

leva

Podstatné jméno ženské

  • i přen.pákaleva del cambiořadicí pákaleva di comandoknipl v letadleleve (dei) frenibrzdové páčkyleve del poteremocenské páky

Vyskytuje se v

levare: levare (via)odstranit, dát pryč, sundat

renitente: renitente (alla leva)odpírač (vojenské služby)

bicchiere: levare il bicchierepozvednout číši

bollore: alzare/levare il bollorepřicházet do varu, začínat vřít voda ap.

calice: levare/alzare i calicipozvednout číše, připít si

cappello: levarsi/togliersi il cappellosmeknout (klobouk) na pozdrav

circolazione: levare/togliere dalla circolazione q/qcvyřadit z oběhu co, přen. nechat zmizet, zlikvidovat, odstranit koho/co

coglione: vulg. levarsi/togliersi dai coglioni q/qczbavit se koho/čeho

comando: leva di comandoovládací páka

dosso: levarsi di dosso qcsundat si co šaty ap.

levante: l'impero del Sole Levantezemě vycházejícího slunce Japonsko

levante: il LevanteBlízký východ

levare: levare l'ancorai přen. zvednout kotvu

levarsi: levarsi in difesa di qpostavit se na čí obranu

mezzo: levare q/qc di mezzozbavit se koho/čeho, odstranit koho/co

obbligo: obbligo di levabranná povinnost, povinná vojenská služba

rubinetto: rubinetto a levapáková baterie vodovodní

torno: levarsi/togliersi q di tornozbavit se koho

torno: levarsi di tornovypadnout, zmizet, vystřelit odejít

levarsi: Il sole si leva.Slunce vychází.

levarsi: Il pane si è levato.Chléb vykynul.

torno: Levati di torno!Zmiz!, Vypadni!

disturbo: togliere/levare il disturbo(ode)jít, vzdálit se

dosso: togliersi/levarsi q/qc di dossopřen. zbavit se koho/čeho, mít už z krku koho/co

gamba: correre a gambe levateběžet o sto šest

piede: levarsi q dai piedizbavit se koho

scappare: scappare a gambe levateutíkat co komu nohy stačí

tenda: přen. levare le tendeodtáhnout (pryč), sbalit se a jít, přen. zvednout kotvy

testa: levarsi/togliersi dalla testa q/qcpřestat myslet, zapomenout na koho/co, hodit za hlavu co