Hlavní obsah

disturbo

Vyskytuje se v

bipolare: disturbo bipolarebipolární porucha

digestivo: disturbo digestivoporucha trávení

disturbarsi: Non si disturbi.Neobtěžujte se.

immaginare: Disturbo? Ma s'immagini!Ruším? Ale kdepak! vůbec ne

nessuno: Non mi dai nessunissimo disturbo.Ani v nejmenším mě nerušíš.

scusare: Scusi se disturbo ...Promiňte, jestli ruším ...

choroba: duševní chorobadisturbo mentale

námaha: dát si tu námahu udělat coprendersi la briga/la pena/l'incomodo/il disturbo/la fatica di fare qc

nevhod: Jdu nevhod?Disturbo?

porucha: duševní poruchadisturbo mentale

porucha: poruchy příjmu potravydisturbi alimentari

pořádek: (na)rušit veřejný pořádekdisturbare la quiete pubblica

vprostřed: vyrušit koho vprostřed přednáškydisturbare qc nel corso della presentazione

zažívací: zažívací potížedisturbi della digestione

zdravotní: zdravotní potížeproblemi di salute, indispozice indisposizione , poruchy disturbi

zrakový: zraková vadadisturbo della vista, handicap visivo

nevadit: Ten hluk mi nevadí.Quel rumore non mi disturba.

obtěžovat se: Kvůli mně se neobtěžuj.Non disturbarti per me.

přibývat: S věkem přibývá zdravotních obtíží.Con l'età aumentano i disturbi alla salute.

psychický: psychická poruchadisturbo psichico

rušit: Nerušit (prosím). nápisNon disturbare.

trávení: poruchy trávenídisturbi digestivi

vyrušovat: Nevyrušujte.Non disturbare.