Hlavní obsah

destramente

Vyskytuje se v

braccio: braccio destropravá ruka nejschopnější pomocník

curva: curva a destrazatáčka vpravo

destra: a destravpravo, doprava

destra: tenere la destradržet se vpravo v provozu ap.

destro: di destrozprava hrát, odpálit ap., pravačkou

destro: destro di manozručný

destro: fornire a q il destro di fare qcposkytnout komu příležitost udělat co

destro: cogliere il destrovyužít příležitosti

estremismo: estremismo di destra/sinistrapravicový/levicový extremismus

freccia: freccia a destrasměrovka doprava

guida: auto con guida a destra/sinistraauto s řízením vpravo/vlevo

orientato: governo orientato a destra/sinistravláda směřující doprava/doleva

partito: partito di destra/sinistra/governo/opposizionepravicová/levicová/vládní/opoziční strana

prendere: prendere a destradát se doprava

svolta: divieto di svolta a destra/sinistrazákaz odbočení vpravo/vlevo

svolta: svolta a destraodbočka vpravo

zoppo: essere zoppo dal piede destrokulhat na pravou nohu

portarsi: Portati un po' a destra.Posuň se kousek doprava.

sterzare: Sterza a destra.Zahni doprava.

napravo: Držte se napravo.Tenete la destra.

odbočení: dopr. zákaz odbočení vlevo/vpravodivieto di svolta a sinistra/destra

pravice: po čí pravicialla destra di q

pravice: krajní praviceestrema destra, destra radicale

pravostranný: s pravostranným řízením autocon (la) guida a destra

strana: pravicová/levicová stranapartito di destra/di sinistra

vpravo: zahnout/odbočit vpravogirare a destra

zleva: zleva dopravada(lla) sinistra a(lla) destra

doprava: Odbočte doprava.Giri a destra.

chodit: Choďte vpravo!Tenetevi a destra!

odbočit: Na křižovatce odbočte vpravo.All'incrocio voltate a destra.

pravicový: pravicová vláda/opozicegoverno /opposizione di destra

pravý: pravá rukala mano destra

rozhlédnout se: rozhlédnout se vlevo a vpravo na přechoduguardare a sinistra e a destra

vláda: pravicová vládagoverno di destra

zabočit: Zaboč doprava.Gira a destra.

zprava: zprava dolevada(lla) destra a(lla) sinistra