Hlavní obsah

continuamente

Vyskytuje se v

continuo: linea continuasouvislá/plná čára

corrente: corrente alternata/continuastřídavý/stejnosměrný proud

getto: a getto continuonepřetržitě, bez ustání

persistente: pioggia persistente/continuavytrvalý déšť

potenza: potenza continuačinný výkon

progresso: essere in continuo progressoneustále se vyvíjet

prurito: Ho un continuo prurito alle mani.Pořád mě svědí ruce.

čára: linea continua/tratteggiataplná/přerušovaná čára

plný: striscia continuadopr. plná čára na silnici

pokračování: continuapokračování příště

proud: corrente alternata/continuastřídavý/stejnosměrný proud

přestávka: senza pausa, nepřetržitě continuamentebez přestávky

příště: continuapokračování příště u filmu

stejnosměrný: corrente continua, zkr. c.c.stejnosměrný proud

takový: se continua cosìs takovou pokud to tak půjde dál

třísměnný: ciclo continuotřísměnný provoz

ustání: incessantemente, senza sosta, nepřetržitě continuamente, stále costantementebez ustání

dál: Continua a leggere.Čti dál.

pokračovat: Continui dritto e all'incrocio a sinistra.Pokračujte rovně a na křižovatce doleva.

průběžně: tenere q continuamente informatoprůběžně informovat koho

stoupat: L'acqua continua a salire.Voda dále stoupá.

tak: Continua così.Jen tak dále.

vytrvalý: pioggia persistente/continuavytrvalý déšť