Hlavní obsah

continuamente

Vyskytuje se v

continuo: linea continuasouvislá/plná čára

continuo: di continuonepřetržitě, bez přestání, neustále, ustavičně

corrente: corrente alternata/continuastřídavý/stejnosměrný proud

getto: a getto continuonepřetržitě, bez ustání

persistente: pioggia persistente/continuavytrvalý déšť

potenza: potenza continuačinný výkon

progresso: essere in continuo progressoneustále se vyvíjet

continuo: È un continuo!Nebere to konce!

prurito: Ho un continuo prurito alle mani.Pořád mě svědí ruce.

čára: plná/přerušovaná čáralinea continua/tratteggiata

plný: dopr. plná čára na silnicistriscia continua

pokračování: pokračování příštěcontinua

proud: střídavý/stejnosměrný proudcorrente alternata/continua

přestávka: bez přestávkysenza pausa, nepřetržitě continuamente

příště: pokračování příště u filmucontinua

stejnosměrný: stejnosměrný proudcorrente continua, zkr. c.c.

takový: s takovou pokud to tak půjde dálse continua così

třísměnný: třísměnný provozciclo continuo

ustání: bez ustáníincessantemente, senza sosta, nepřetržitě continuamente, stále costantemente

dál: Čti dál.Continua a leggere.

dál: Jak je to dál?Come continua?

pokračovat: Pokračujte rovně a na křižovatce doleva.Continui dritto e all'incrocio a sinistra.

pokračovat: Pokračuj ve čtení.Continua a leggere.

průběžně: průběžně informovat kohotenere q continuamente informato

průběžně: Průběžně se věnujeme vývoji nových výrobků.Ci dedichiamo continuamente allo sviluppo dei nuovi prodotti.

stoupat: Voda dále stoupá.L'acqua continua a salire.

tak: Jen tak dále.Continua così.

vytrvalý: vytrvalý déšťpioggia persistente/continua

dál: Jen tak dál!Continua così!