Hlavní obsah

cenare

Tranzitivní sloveso

Vyskytuje se v

cena: andare a cenajít na večeři

combinare: přen. combinare il pranzo con la cenajen stěží vyžít být velmi chudý

galeotto: cena galeottavečeře, na které se seznámili

invito: invito a cenapozvání na večeři

lume: cena a lume di candelavečeře při svíčkách

ricco: ricca cenabohatá/vydatná večeře

uscire: uscire a cenajít na večeři ven

vigilia: la cena della vigiliaštědrovečerní večeře

cena: Ti invito a cena.Zvu tě na večeři.

preparare: Preparo la cena.Udělám večeři.

proporre: Mi ha proposto di rimanere a cena.Nabídla mi, abych zůstal na večeři.

rimanere: Rimani a cena?Zůstaneš na večeři?

trattenere: Mi ha trattenuto a cena.Přemluvil mě, abych zůstal na večeři.

cena: Ultima CenaPoslední večeře Krista

štědrovečerní: štědrovečerní večeřecena della vigilia di Natale

udělat: udělat večeřipreparare la cena

vařit: vařit večeřicucinare/preparare la cena

večeře: u večeřea cena

večeře: slavnostní večeřecena di gala

večeře: mít k večeři coprendere qc per cena

večeře: jít na večeřiuscire a cena

natož: Neumím uvařit ani čaj, natož večeři.Non so preparare un tè, tanto meno una cena.

pak: Povečeřel a pak šel spát.Ha cenato e poi è andato a letto.

pozvat: Pozval ji na večeři.L'ha invitato a cena.

při: večeře při svíčkáchuna cena a lume di candela

u: u večeřea cena