Hlavní obsah

assumersi

Vyskytuje se v

impegno: assumersi l'impegno di fare qcpřijmout závazek k čemu, zavázat se udělat co

madonna: Madonna assuntaMadona Nanebevzatá

responsabilità: assumersi la responsabilità di qcvzít na sebe odpovědnost za co

assumere: Assumiamo che ...Dejme tomu, že ...

hnát: hnát koho k zodpovědnosti za cocostringere q ad assumersi la responsabilità per qc, činit odpovědným ritenere q responsabile per qc

nést: nést odpovědnost za coportare la responsabilità, essere responsabile per qc, vzít na sebe assumersi la responsabilità per qc

převzít: Převzal plnou odpovědnost za...Si è assunto piena responsabilità per...