Hlavní obsah

assumersi

Vyskytuje se v

governo: assumere il governopřevzít vládu

impegno: assumersi l'impegno di fare qcpřijmout závazek k čemu, zavázat se udělat co

impero: assumere l'impero di qzískat nadvládu nad kým

madonna: Madonna assuntaMadona Nanebevzatá

responsabilità: assumersi la responsabilità di qcvzít na sebe odpovědnost za co

hnát: costringere q ad assumersi la responsabilità per qc, činit odpovědným ritenere q responsabile per qchnát koho k zodpovědnosti za co

nést: portare la responsabilità, essere responsabile per qc, vzít na sebe assumersi la responsabilità per qcnést odpovědnost za co

odpovědnost: assumere la responsabilità di qcpřevzít odpovědnost za co

převzít: assumere il controllo di qcpřevzít kontrolu nad čím

úřad: assumere la caricanastoupit do úřadu

assumere: assumere un obbligo/la responsabilitàpřijmout povinnost/zodpovědnost