Hlavní obsah

anca

Vyskytuje se v

anche: anche troppoaž moc

anche: anche seačkoli, přestože, i kdyby

darsi: può (anche) darsi che ...je možné, že..., možná že..., třeba...

se: se anche, se purei když, i kdyby

anche: C'è anche lei.Ona je tady taky.

anche: Anche volendo, non potrei.I když chci, nemůžu.

più: Erano trenta e anche più.Bylo jich přes třicet.

camicia: přen. dare (anche) la camiciarozdat se, dát i to poslední být štědrý

camicia: perdere (anche) la camiciapřijít (i) o košili přijít o všechno

ale: nejen ... ale i ...non solo ... ma anche ...

i: nejen ... ale i ...non solo ... ma anche ...

jako: jako (i) taktéže anche

kdyby: i kdybyanche se

nýbrž: nejen ... nýbrž inon solo ... ma anche ...

ačkoli: ... ačkoli to není moje vina.... anche se non è colpa mia.

i: To dokáže i dítě.Lo sa fare anche un bambino.

mezi: Mezi jeho povinnosti patří i ...Ai suoi compiti appartiene anche ...

poradit si: Poradím si i bez tebe.Me la vedrò anche senza di te.

pro: To platí i pro tebe.Vale anche per te.

přenést se: Nadšení se přeneslo i na ostatní.L'entusiasmo ha contagiato anche gli altri.

přičinění: ... i tvým přičiněním.... anche grazie al tuo impegno.

přinášet: Přináší to i jisté výhody.Comporta anche dei vantaggi.

rovněž: Přišel rovněž její bratr.È venuto anche suo fratello.

také: Přijel také.Anche lui è arrivato.

také: Mně se to také líbí.Anche a me piace.

zapustit: Islám zapustil kořeny i v jiných zemích.L'islam ha messo radici anche in altri paesi.

zvaný: Apulie zvaná také podpatek ItálieLa Puglia chiamata anche tacco d'Italia

nepohoda: přítel do nepohodyamico anche quando tutto va male

rozkrájet se: i kdybych se rozkrájelanche se facessi i salti mortali

ucho: I stěny mají uši!Anche i muri hanno orecchie!