Hlavní obsah

anca

Vyskytuje se v

anche: anche troppoaž moc

darsi: può (anche) darsi che ...je možné, že..., možná že..., třeba...

se: se anche, se purei když, i kdyby

più: Erano trenta e anche più.Bylo jich přes třicet.

camicia: přen. dare (anche) la camiciarozdat se, dát i to poslední být štědrý

ale: non solo ... ma anche ...nejen ... ale i ...

i: non solo ... ma anche ...nejen ... ale i ...

jako: e anchejako (i) taktéž

kdyby: anche sei kdyby

nýbrž: non solo ... ma anche ...nejen ... nýbrž i

ačkoli: ... anche se non è colpa mia.... ačkoli to není moje vina.

mezi: Ai suoi compiti appartiene anche ...Mezi jeho povinnosti patří i ...

poradit si: Me la vedrò anche senza di te.Poradím si i bez tebe.

pro: Vale anche per te.To platí i pro tebe.

přenést se: L'entusiasmo ha contagiato anche gli altri.Nadšení se přeneslo i na ostatní.

přičinění: ... anche grazie al tuo impegno.... i tvým přičiněním.

přinášet: Comporta anche dei vantaggi.Přináší to i jisté výhody.

rovněž: È venuto anche suo fratello.Přišel rovněž její bratr.

také: Anche lui è arrivato.Přijel také.

zapustit: L'islam ha messo radici anche in altri paesi.Islám zapustil kořeny i v jiných zemích.

zvaný: La Puglia chiamata anche tacco d'ItaliaApulie zvaná také podpatek Itálie

nepohoda: amico anche quando tutto va malepřítel do nepohody

rozkrájet se: anche se facessi i salti mortalii kdybych se rozkrájel

ucho: Anche i muri hanno orecchie!I stěny mají uši!