Hlavní obsah

země, zem

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (zeměkoule) terre f(lidstvo) monde m
  2. (stát) pays m(kraj) terre fkniž. země nikohono man's land mzemě zaslíbenáterre f promise
  3. (zemský povrch, půda) terre f, sol m
  4. (podlaha) sol m, plancher m
  5. (pevnina) terre f
  6. (hlína) terre f, sol m

Vyskytuje se v

český: pays tchèquesčeské země

duch: génie d'un paysduch země ráz

hranice: au-delà des frontières de ce paysza hranicemi této země

magnetický: champ magnétique terrestrefyz. magnetické pole Země

některý: dans certains paysv některých zemích

nikdo: no man's land kniž. země nikoho

oběh: révolution de Terre autour du Soleilastron. oběh Země kolem Slunce

ohňový: Terre de FeuOhňová země

původ: pays d'originezemě původu

ráj: paradis sur terreráj na zemi

rodný: quitter son paysopustit rodnou zem

rozvojový: pays en voie de développementrozvojová země

spálený: politique de la terre brûléepolitika spálené země

srovnat: raser un villagesrovnat vesnici se zemí

svatý: terre saintesvatá země místa pobytu Ježíše Krista

na: par terrena zemi

pětice: groupe de cinq pays candidatspětice kandidátských zemí

lehký: Qu'il repose en paix.Budiž mu země lehká.

nebe: entre ciel et terremezi nebem a zemí

zašlapat: hovor. mettre qqn plus bas que terrezašlapat koho do země

austral: terres australes= země za jižním polárním kruhem

cocagne: pays de cocagnezaslíbená země

communautaire: pays communautaires(členské) země Evropské unie

conquête: faire la conquête d'un paysdobý(va)t zemi

coutumier: pays (de droit) coutumierzemě se zvykovým právem

improductif: terre improductiveneúrodná země

pétrole: Organisation des pays exportateurs de pétrole O. P. E. P.Organizace zemí vyvážejících ropu

rase-mottes: vol en rase-motteslet těsně při zemi

sol: au ras du soltěsně při zemi

terre: à terrena zemi, po zemi, na zem

abondant: pays abondant en vinzemě bohatá na víno

basculer: basculer qqnporazit koho (k zemi)

cracher: cracher par terreplivat po zemi

développement: pays en voie de développementrozvojová země

renverser: renverser qqn d'un coup de poingsrazit koho k zemi ranou pěstí

bas: hovor. mettre qqn plus bas que terrezašlapat koho do země

carreau: jeter qqn sur le carreausrazit koho k zemi

hauteur: iron. Descends des hauteurs !Sestup ze svých výšin!, Vrať se na zem!

pied: avoir les pieds sur terrestát nohama na zemi

rentrer: J'aurais voulu rentrer sous terre de honte.Hanbou bych se nejraději propadnul do země.

země: no man's land kniž. země nikoho