Hlavní obsah

votre [vɔtʀ]

Přídavné jménovos

  • váš, vaše týkající se vaší osobyÀ votre santé !Na (vaše) zdraví!

Vyskytuje se v

honneur: votre honneurVaše Ctihodnosti titul soudce a vysoce postavených osob v anglosaských zemích

vôtre: les vôtresvaši rodiče, příbuzní, přátelé

affectueusement: Affectueusement votre...Srdečně Vás zdraví... závěrečná fráze v dopise

connaissance: Je suis heureux de faire votre connaissance.Rád jsem vás poznal. zdvořilostní obrat

dévoué: votre (tout) dévouéváš (zcela) oddaný v dopise

enchanté: Enchanté (de faire votre connaissance).Těší mě(, že jsem vás poznal).

gré: de votre gréjak je vám libo

guise: À votre guise.Jak je libo., Jak si přejete.

majesté: Votre Majesté V. M.Vaše Veličenstvo král ap.

marque: À vos marques!Na značky!, Na místa!

peine: pour votre peine(tady máte) za vaši námahu

seigneurie: Votre SeigneurieVaše Milosti

service: À votre service !K službám! na poděkování

souhait: À vos souhaits !Na zdraví!, Ať slouží! při kýchnutí

suite: suite à (votre lettre)jako odpověď na (váš dopis)

vôtre: À la vôtre !Na vaše (zdraví)!

attacher: Attachez vos ceintures !Připoutejte se!

ça: C'est ça, votre frère ?To je on, (ten) váš bratr?

conseiller: Ce médicament n'est pas conseillé dans votre cas.Tento lék se ve vašem případě nedoporučuje.

conserver: Conservez votre titre de transport.Jízdenku uschovejte.

coordonnées: Donnez-moi vos coordonnées.Řekněte mi, kde vás mohu zastihnout.

crouler: Cette objection fait crouler votre hypothèse.Touto námitkou celá vaše hypotéza padá.

disposition: Je suis à votre entière disposition.Jsem vám plně k dispozici.

épargner: Épargnez-moi vos explications.Ušetřete mě vašeho vysvětlování.

nôtre: votre maison et la nôtreváš dům a (ten) náš

papier: Vos papiers !Vaše doklady!

permission: avec votre permissions (vaším) svolením

quel: Quelle est votre erreur !To je vaše chyba!

ravi: (Je suis) Ravi de faire votre connaissance.Velmi mě těší, že vás poznávám.

redire: Pouvez-vous me redire votre nom ?Můžete mi ještě jednou říct vaše jméno?

réjouir: Je me réjouis de votre succès.Mám radost z vašeho úspěchu.

repousser: Votre demande est repoussée.Vaše žádost je zamítnuta.

veuillez: Veuillez attacher vos ceintures !Připoutejte se, prosím!

balle: La balle est dans votre camp.Je to na vás., Je řada na vás.

être: Où en êtes-vous dans vos recherches ?Jak jste daleko ve vašich bádáních?

violon: Accordez vos violons !Tak už se dohodněte!