Hlavní obsah

vil [vil]

Vyskytuje se v

hôtel: radnicehôtel de ville

danse: danse de Saint-Guytanec svatého Víta

millionnaire: město s více než milionem obyvatelville millionnaire

tour: prohlídka městatour de ville

vil: obecné kovymétaux vils

ville: radnicehôtel de ville

voir: navštívit městovoir une ville

avoir: Avez-vous l'heure ?Víte, kolik je hodin?

le, la: Vous le savez comme moi.Víte to stejně jako já.

passé: historie městapassé d'une ville

personne: Vous le savez mieux que personne.Víte to lépe než kdo jiný.

quel: Ve kterém městě?Dans quelle ville ?

mapa: mapa městaplan de la ville

město: ve městě, do městaen ville

obvod: mimo obvod městahors de la ville, extra-muros

spojení: město s dobrým spojenímville bien desservie

střed: střed městacentre (de la ville), centre-ville

vír: vír velkoměstaremous d'une grande ville

centrum: centrum městacentre-ville , centre (de la ville)

místo: lázeňské místostation balnéaire, ville d'eaux

můj, má, mé, moje: mé rodné městoma ville natale

plán: plán městaplan de la ville

vycházkový: vycházková obuvchaussures de ville

vyznat se: vyznat se ve městěse reconnaître dans une ville

ležet: Město leží v troskách.La ville est en ruine.

proletět: Zpráva proletěla celým městem.La nouvelle s'est répandue dans la ville.