Hlavní obsah

ville [vil]

Vyskytuje se v

hôtel: hôtel de villeradnice

millionnaire: ville millionnaireměsto s více než milionem obyvatel

tour: tour de villeprohlídka města

voir: voir une villenavštívit město

passé: passé d'une villehistorie města

quel: Dans quelle ville ?Ve kterém městě?

mapa: mapa městaplan de la ville

město: ve městě, do městaen ville

město: město Pařížville de Paris

město: jít do městaaller en ville

obvod: mimo obvod městahors de la ville, extra-muros

spojení: město s dobrým spojenímville bien desservie

střed: střed městacentre (de la ville), centre-ville

vír: vír velkoměstaremous d'une grande ville

centrum: centrum městacentre-ville , centre (de la ville)

místo: lázeňské místostation balnéaire, ville d'eaux

můj, má, mé, moje: mé rodné městoma ville natale

plán: plán městaplan de la ville

vycházkový: vycházková obuvchaussures de ville

vyznat se: vyznat se ve městěse reconnaître dans une ville

ležet: Město leží v troskách.La ville est en ruine.

proletět: Zpráva proletěla celým městem.La nouvelle s'est répandue dans la ville.