Hlavní obsah

postavení

Vyskytuje se v

kulisa: planter les décorspostavit kulisy

mimo: position hors-jeusport. postavení mimo hru

podřadný: position inférieurepodřadné postavení

podřízený: maintenir qqn dans une situation d'inférioritédržet koho v podřízeném postavení

postavit se: se hausser sur la pointe des piedspostavit se na špičky

stan: monter une tentepostavit stan

čaj: faire bouillir l'eau pour du thépostavit na čaj

monopolní: position monopolistemonopolní postavení

postavit: monter/planter une tentepostavit stan

piedestal: mettre qqn sur un piédestalpostavit koho na piedestal

pranýř: mettre qqn au piloripostavit koho na pranýř

humain: condition humainepostavení člověka ve světě

lancement: lancement d'un pont métallique= postavení kovového mostu vysunutím

mettre: se mettre deboutpostavit se

parti: se mettre du parti, prendre le parti de qqnpostavit se na čí stranu, zastat se koho, rozhodnout se pro koho

planter: venir se planter devant/en face de qqnpostavit se před koho a nehnout se

dresser: dresser une tentepostavit stan

autel: placer qqn sur un autelpostavit koho na piedestal

barrage: faire barrage à qqn/qqchzatarasit cestu komu/čemu, postavit se na odpor, čelit komu/čemu

chemin: se mettre sur le chemin de qqnpostavit se komu do cesty

front: faire frontčelit, postavit se na odpor

mur: coller qqn au murpostavit ke zdi koho

personne: payer de sa personneosobně se angažovat, postavit se čelem

remettre: remettre qqn sur piedznovu postavit na nohy koho

postavení: position cléklíčové postavení