Hlavní obsah

chování

Vyskytuje se v

hrdě: avoir fière allurechovat se hrdě

chovat: élever du bétailchovat dobytek

chovat se: se comporter ma/bien avec qqn, traiter qqn mal/bienchovat se špatně/dobře ke komu

kluk: se conduire comme un gossechovat se jako kluk

přívětivě: traiter qqn avec bontéchovat se přívětivě ke komu

sympatie: ressentir de la sympathie pour qqnchovat sympatie ke komu

tajnost: garder une chose secrète(za)chovat věc v tajnosti

určitý: avoir tel comportement à l'égard/envers/vis-à-vis de qqnchovat se ke komu určitým způsobem

vážnost: tenir qqn en estimechovat ve vážnosti vážit si koho

vybraný: avoir de l'alluremít vybrané chování

zášť: tenir rigueur à qqn de qqchchovat zášť ke komu za co

způsob: avoir tel comportement envers qqn, vis-à-vis de qqnchovat se ke komu určitým způsobem

teplo: tenir qqn/qqch au chaudchovat koho/co v teple

diktátor: faire le dictateurchovat se jako diktátor

doma: Faites comme chez vous.Chovejte se jako doma.

chladně: battre froid à qqnchovat se chladně ke komu

miminko: faire le bébéchovat se jako mimino

slon: être comme un éléphant dans un magasin de porcelainechovat se jako slon v porcelánu

allure: avoir fière allurechovat se hrdě

bébé: faire le bébéchovat se dětinsky

bonté: traiter qqn avec bontéchovat se přívětivě ke komu

comportement: avoir tel comportement à l'égard de qqnchovat se ke komu určitým způsobem

façon: façons réservées/froides/poliesrezervované/chladné/slušné chování

impeccable: tenue impeccabledokonalé chování

incorrect: être incorrect avec qqnchovat se nezdvořile ke komu

moralité: témoin de moralitésvědek o pověsti a chování strany

secret: garder une chose secrète(za)chovat věc v tajnosti

usage: avoir l'usage du mondeumět se chovat ve společnosti

vivre: savoir vivreumět se chovat ve společnosti

assurer: Sa conduite passée nous assure de l'avenir.Jeho dřívější chování je nám zárukou pro budoucnost.

dicter: dicter à qqn la conduite qu'il doit tenirnařizovat komu, jak se má chovat

entregent: manquer d'entregentneumět se chovat

si: Il se conduit comme s'il était mon père.Chová se, jako by byl můj otec.

chez: Faites comme chez vous.(Chovejte se) jako doma.

rectifier: rectifier le tirzměnit chování

ton: bon tondobré způsoby, vybrané chování, bontón

chování: tenue du marchéekon. chování trhu