Hlavní obsah

bože

Citoslovce

  • mon Dieu !Ach Bože!Grand Dieu !Bože můj!Mon Dieu !Bože na nebesích!Dieu du ciel !

Vyskytuje se v

dík: Dieu merci !Díky bohu!

milostivý: Dieu nous soit propice !Bůh k nám buď milostivý!

otec: Dieu le pèreBůh Otec

pán: Notre SeigneurPán Bůh

tebe, tě: Salut !(No) Tě bůh!

můj, má, mé, moje: Oh, mon Dieu !expr. Můj (ty) bože!

věřit: croire en Dieuvěřit v Boha

měnit: L'homme propose et Dieu dispose.pořek. Člověk míní, Pán Bůh mění.

ochraňovat: Dieu vous garde !Bůh vás ochraňuj!

stvořit: être nu comme un verbýt jak ho Pán Bůh stvořil

zasvětit: consacrer sa vie à Dieuzasvětit život Bohu

croire: croire en Dieuvěřit v Boha

préserver: Le ciel m'en préserve !Bůh (mě od toho) uchovej!, Chraň Bůh!

donner: se donner à Dieuoddat se Bohu

ciel: Aide-toi, le ciel t'aidera.Člověče, přičiň se, a Bůh ti pomůže.

dieu: jurer ses grands dieuxpřísahat při bohu

grâce: grâce à Dieudíky bohu, bohudík

témoin: Dieu m'est témoin.Bůh je mi svědkem.

bože: Grand Dieu !Ach Bože!