Hlavní obsah

bože

Citoslovce

  • mon Dieu !Ach Bože!Grand Dieu !Bože můj!Mon Dieu !Bože na nebesích!Dieu du ciel !

Vyskytuje se v

dík: Díky bohu!Dieu merci !

milostivý: Bůh k nám buď milostivý!Dieu nous soit propice !

otec: Bůh OtecDieu le père

pán: Pán BůhNotre Seigneur

tebe, tě: (No) Tě bůh!Salut !

můj, má, mé, moje: expr. Můj (ty) bože!Oh, mon Dieu !

věřit: věřit v Bohacroire en Dieu

měnit: pořek. Člověk míní, Pán Bůh mění.L'homme propose et Dieu dispose.

ochraňovat: Bůh vás ochraňuj!Dieu vous garde !

stvořit: být jak ho Pán Bůh stvořilêtre nu comme un ver

zasvětit: zasvětit život Bohuconsacrer sa vie à Dieu

bože: Ach Bože!Grand Dieu !