Hlavní obsah

otec

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (rodič) père mbýt po otciêtre le portrait de son père
  2. (Bůh) Père mBůh OtecDieu m le père
  3. (církevní titul) père m
  4. (ochránce ap.) père m
  5. kniž.(tvůrce, zakladatel) père m
  6. otcové (předkové) pères m pl, ancêtres m

Vyskytuje se v

církevní: Pères de l'Égliseodb. církevní Otcové

důstojný: le Révérend Pèrecírk. důstojný otec

příbuzná: consanguine příbuzná ze strany otcovy

úcta: vénération pour son pèreúcta ke svému otci

vlastnost: Elle est bien la fille de son père.Má stejné vlastnosti jako její otec.

z, ze: de père en filsz otce na syna

nevlastní: belle-mère /beau-père nevlastní matka/otec

zrovna: Il est aussi grand que son père.Je zrovna tak vysoký jako otec.

ctít: Honore ton père et ta mère., Tes père et mère honoreras.náb. Cti otce svého a matku svou.

zapřít: Tel père, tel fils.Syn otce nezapře.

ascendance: ascendance paternellepředkové z otcovy strany

filiation: filiation paternellepříbuzenství z otcovy strany

fille: Elle est bien la fille de son père.Je celý otec.

fils: de père en filsz otce na syna

inconnu: père (de l'enfant) inconnuotec (dítěte) neznámý

nourricier: père nourricieradoptivní otec, pěstoun, manžel kojné

mon: mon pèremůj otec

si: Il se conduit comme s'il était mon père.Chová se, jako by byl můj otec.

otec: être le portrait de son pèrebýt po otci