Hlavní obsah

affairé [afeʀe]

Vyskytuje se v

cessant: toute(s) affaire(s) cessante(s)bezodkladný, okamžitý

contentieux: affaire contentieusesporná záležitost

déférer: déférer une affaire à un tribunalpostoupit věc k soudu

étranger: Ministère des Affaires étrangèresMinisterstvo zahraničních věcí

fâcheux: fâcheuse affairenepříjemná záležitost

pousser: pousser ses affairespopohnat své záležitosti

sain: affaire sainebezpečný obchod

anglais: anglais des affairesobchodní angličtina

occuper: hovor. Occupe-toi de tes affaires.Starej se o sebe.

catholique: affaire pas très catholiquepochybná záležitost

clair: tirer une affaire au clairvnést světlo do záležitosti, vytáhnout aféru na světlo

cœur: affaire de cœursrdeční záležitost

fil: tenir dans sa main les fils d'une affairemít v ruce všechny nitky nějaké záležitosti

or: affaire en orvýnosný obchod

propre: affaire pas très proprene příliš čistá záležitost

tapis: mettre une affaire sur le tapisdát věc na přetřes

aféra: affaire DreyfusDreyfusova aféra

agenda: expédier les affaires courantesvést běžnou agendu

bezpečný: affaire sainebezpečný obchod

financování: financement d'une affairefinancování obchodu

korupční: affaire de corruptionkorupční aféra

ostudný: affaire scandaleuseostudná aféra

projednávat: instruire une affairepráv. projednávat rozepři

spor: instruire une affaireprojednat soudní spor

sporný: affaire contentieusesporná záležitost

správa: affaires publiquesveřejná správa

špinavý: sale affaire špinavá záležitost

tajemství: affaire entourée de mystèrepřípad obestřený rouškou tajemství

věc: ranger ses affairesuklidit si své věci

vyřízený: affaire régléevyřízená věc

záhadný: affaire entourée de mystèrezáhadný případ věc obestřená rouškou tajemství

zahraniční: Ministère des Affaires étrangèresMinisterstvo zahraničních věcí

záležitost: affaire contentieusesporná záležitost

zaměstnaný: être affairé à faire qqchbýt velmi zaměstnaný čím

živel: être à son affaire, être dans son élémentbýt ve svém živlu

pracovně: Je suis ici pour affaires.Jsem zde pracovně.

spakovat se: Prends tes affaires et décampe !Spakuj se a vypadni!

stát: affaires intérieures d'un paysvnitřní záležitosti státu

tvůj, tvá, tvé, tvoje: Ce n'est pas ton affaire.To není tvoje věc.

figurka: n'être qu'un figurant dans une affairebýt jen figurkou ve hře

hotový: C'est une affaire faite/réglée/entendue., C'est une chose faite/jugée.To je hotová věc.

kapitola: C'est une affaire à part.To je kapitola sama pro sebe.

píseček: se mêler que de ses affaireshrát si na svém písečku

spočítat: faire son affaire à qqnspočítat to komu

affaire: affaires(veřejné) záležitosti