Hlavní obsah

právem

Vyskytuje se v

právo: právanauka пра́во, юриди́ческие нау́ки, právnická fakulta юрфа́к

autorský: autorská právaа́вторские права́, копира́йт

civilní: civilní právoгражда́нское пра́во

deklarace: Všeobecná deklarace lidských právВсео́бщая деклара́ция прав челове́ка

kanonický: kanonické právoканони́ческое пра́во

lidský: Všeobecná deklarace lidských právВсео́бщая деклара́ция прав челове́ка

ochránce: ochránce lidských právправозащи́тник

opční: opční právoпра́во опта́ции

platný: platné právoде́йствующее пра́во

podpisový: podpisové právoпра́во по́дписи

pracovní: práv. pracovní právoтрудово́е пра́во

přednostní: mít přednostní právo na coиме́ть преиму́щество на что

psaný: práv. psané právoпи́санное пра́во

římský: římské právoри́мское пра́во

sebeurčení: právo (národů) na sebeurčeníпра́во самоопределе́ния (наро́дов)

stanný: vyhlásit stanné právoобъяви́ть оса́дное положе́ние

trestní: trestní právoуголо́вное пра́во

veto: právo vetaпра́во ве́то

vlastnický: práv. vlastnické právoпра́во со́бственности

volební: volební právoизбира́тельное пра́во

zastánce: zastánce lidských právзащи́тник прав челове́ка

zvykový: zvykové právoобы́чное пра́во

dodržování: dodržování lidských právсоблюде́ние прав челове́ка

hlasovací: všeobecné hlasovací právoвсео́бщее избира́тельное пра́во

jít: jít na právaпоступи́ть на юрфа́к

kodifikace: kodifikace občanského právaкодифика́ция гражда́нского пра́ва

obhájce: obhájce lidských právзащи́тник прав челове́ка, правозащи́тник

obránce: obránce lidských právзащи́тник прав челове́ка, правозащи́тник

omezit: omezit koho v právechограни́чить кого в права́х

patentní: práv. patentní právoпате́нтное пра́во

porušování: porušování lidských právнаруше́ние прав челове́ка

razit: právo razit minceпра́во чека́нить моне́ты

volit: právo volitпра́во избира́ть

všeobecný: polit. všeobecné hlasovací právoвсео́бщее избира́тельное пра́во

vyhradit si: vyhradit si právo na coоста́вить за собо́й пра́во на что

znalec: znalec právaзаконове́д

vyhradit: Všechna práva vyhrazena.Все права́ защищены́/сохранены́.