Hlavní obsah

povolený

Vyskytuje se v

povolit: povolit (se)šroub, struna ap. разжа́ться, o šroubu ap. развинти́ться, o závitu ap. разверну́ться

dočasný: povolení k dočasnému pobytuразреше́ние на вре́менное прожива́ние

imisní: povolený imisní limitлими́т допусти́мых вы́бросов

nerv: Povolily mu nervy.У него́ не́рвы развинти́лись/сда́ли.

pobyt: povolení k (trvalému) pobytuразреше́ние на (постоя́нное) жи́тельство

povolení: povolení k dočasnému pobytuразреше́ние на вре́менное прожива́ние

pracovní: pracovní povoleníразреше́ние на рабо́ту

prohlídka: povolení k prohlídceо́рдер на о́быск

trvalý: povolení k trvalému pobytuвид на жи́тельство, ВНЖ

vývozní: vývozní povoleníразреше́ние на вы́воз

žádost: žádost o povolení k pobytuзаявле́ние о разреше́нии на жи́тельство

dovozní: dovozní povoleníразреше́ние на ввоз

stavba: povolení ke stavběразреше́ние на строи́тельство

výjezdní: výjezdní povoleníразреше́ние на вы́езд

вы́езд: výjezdní povoleníразреше́ние на вы́езд

жи́тельство: povolení k trvalému pobytuвид на жи́тельство

о́быск: povolení k prohlídceо́рдер на о́быск

разреше́ние: pracovní/stavební povoleníразреше́ние на рабо́ту/на постро́йку

ввоз: dovozní povoleníразреше́ние на ввоз

вы́воз: vývozní povoleníразреше́ние на вы́воз

допуска́ться: Je povolen odklad platby.Допуска́ется отсро́чка платежа́.

заяви́ть: schválit povolení k pobytuзаяви́ть вид на жи́тельство

отверну́ть: povolit matičkuотверну́ть га́йку

разверте́ть: povolit závitразверте́ть винт