Hlavní obsah

generální

Přídavné jméno

  1. (všeobecný, celkový) генера́льный, (все)о́бщий, поголо́вныйgenerální úklidгенера́льная убо́ркаgenerální opravaкапита́льный ремо́нт, капремо́нтgenerální stávkaвсео́бщая забасто́вка
  2. (ústřední, významný) генера́льный, гла́вныйdiv. generální zkouškaгенера́льная репети́цияekon. generální dodavatelгенера́льный поставщи́к, генподря́дчик
  3. (nejvýše postavený) генера́льный, гла́вныйgenerální tajemníkгенера́льный секрета́рьgenerální ředitelгенера́льный дире́ктор, гендире́ктор

Vyskytuje se v

dodavatel: generální dodavatelгенера́льный поставщи́к

tajemník: generální tajemník OSNгенера́льный секрета́рь ОО́Н, генсе́к ОО́Н

zkouška: div. generální zkouškaгенера́льная репети́ция

konzul: generální/honorární konzulгенера́льный/нешта́тный ко́нсул

konzulát: generální konzulátгенера́льное ко́нсульство

oprava: generální opravaкапита́льный ремо́нт, капремо́нт

ředitelství: generální ředitelstvíгенера́льная дире́кция

štáb: generální štábгенера́льный штаб, геншта́б