Hlavní obsah

мне́ние

Vyskytuje se v

оста́ться: držet se svého názoru, stát si za svýmоста́ться при своём мне́нии

ни́зкий: mít nevalné mínění o kom/čemбыть ни́зкого мне́ния о ком/чём

разделя́ть: sdílet názorразделя́ть мне́ние

счита́ться: brát v úvahu mínění druhýchсчита́ться с мне́нием други́х

тако́в: Takový je (vše)obecný názor.Таково́ о́бщее мне́ние.

сугу́бо: čistě osobní názorсугу́бо ли́чное мне́ние

mínění: veřejné míněníобще́ственное мне́ние

soukromý: soukromý názorли́чное мне́ние

tlak: tlak veřejného míněníдавле́ние обще́ственного мне́ния

veřejný: veřejné míněníобще́ственное мне́ние

výzkum: výzkum veřejného míněníмонито́ринг обще́ственного мне́ния

změnit: změnit názorизмени́ть своё мне́ние, переубеди́ться

domýšlivý: Je velmi domýšlivý.Он о́чень высо́кого мне́ния о себе́.

dospět: dospět k názoru/závěruприйти́ к мне́нию/заключе́нию

jednotný: jednotný názorединогла́сное мне́ние

jehož, jejíž, jejichž: To je člověk, jehož mínění si vážím.Э́то челове́к, чьё мне́ние я уважа́ю.

lišit se: lišit se v názorechрасходи́ться во мне́ниях

názor: vlastní názorсо́бственное мне́ние

nevalný: mít nevalné mínění o kom/čemбыть нева́жного мне́ния о ком/чём

podle: podle měпо-мо́ему, по моему́ мне́нию

převažovat: Převažuje názor, že...Преоблада́ет мне́ние, что...

rozcházet se: rozcházet se v názorechрасходи́ться во мне́ниях

rozpor: názorové rozporyнесогла́сие в мне́ниях

říct: říct svůj názorвы́сказать своё мне́ние

sdílet: sdílet názorразделя́ть мне́ние

sejít se: názorově se sejítсойти́сь мне́ниями

shodnout se: názorově se shodnoutсойти́сь в мне́ниях

soud: podle mého souduпо моему́ мне́нию

tendenční: tendenční názorтенденцио́зное мне́ние

úsudek: nezaujatý úsudekобъекти́вное мне́ние

utvořit: utvořit si vlastní názorсформирова́ть своё со́бственное мне́ние

veřejnost: mínění veřejnostiмне́ние о́бщества

vyjádřit: vyjádřit své míněníвы́сказать своё мне́ние

výměna: výměna zkušeností/názorůобме́н о́пытом/мне́ниями

vyměnit: vyměnit si názoryобменя́ться мне́ниями, подели́ться мы́слями

zastávat: Zastávám názor, že...Я того́ мне́ния, что...

мне́ние: podle mého názoruпо моему́ мне́нию