Hlavní obsah

зре́ния

Vyskytuje se v

по́ле: úhel pohleduпо́ле зре́ния

то́чка: názor, mínění na koho/coто́чка зре́ния на кого/что

у́гол: úhel pohleduу́гол зре́ния

раздели́ть: souhlasit se stanoviskem kohoраздели́ть чью то́чку зре́ния

узколо́бый: omezené hlediskoузколо́бая то́чка зре́ния

чу́вство: zrak/sluch/čich/hmat/chuť чу́вство зре́ния/слу́ха/обоня́ния/осяза́ния/вку́са

hledisko: posuzovat co z osobního hlediskaрассма́тривать что со свое́й то́чки зре́ния

klam: optický klamобма́н зре́ния, опти́ческий обма́н

optický: optický klamопти́ческий обма́н, обма́н зре́ния

periferní: periferní viděníбоково́е/перифери́йное зре́ние

pohled: z mého pohleduс мое́й то́чки зре́ния, на мой взгляд

pole: zorné poleпо́ле зре́ния

přelud: zrakový přeludобма́н зре́ния

úhel: zorný úhel, úhel pohleduто́чка зре́ния, у́гол зре́ния

ústrojí: zrakové/chuťové/sluhové ústrojíо́рганы зре́ния/вку́са/слу́ха

vidění: prostorové/periferní viděníпростра́нственное/перифери́ческое зре́ние

zorný: zorné poleпо́ле зре́ния

zrak: vnitřní zrakвну́треннее зре́ние, мы́сленный взор

zrakový: anat. zrakový orgánо́рган зре́ния

iluze: zraková iluzeобма́н зре́ния

postižení: zrakové/sluchové postiženíнаруше́ние зре́ния/слу́ха

postižený: zrakově/sluchově postiženýчелове́к с наруше́нием зре́ния/слу́ха

přiblížit: přiblížit úhly pohleduсбли́зить то́чки зре́ния

přijít: přijít o zrakпотеря́ть зре́ние

spustit: nespustit koho z očíне вы́пустить кого из по́ля зре́ния

vada: vada zrakuнедоста́ток зре́ния

orlí: orlí zrakорли́ное зре́ние

зре́ние: hledisko, názorто́чка зре́ния