Hlavní obsah

бо́льно

Vyskytuje se v

больно́й: svalovat vinu na jinéhoс больно́й головы́ на здоро́вую вали́ть

безнадёжно: nevyléčitelně nemocnýбезнадёжно больно́й

вы́рвать: vytrhnout nemocný zubвы́рвать больно́й зуб

горе́ть: Pacient celý hoří. má vysokou teplotuБольно́й весь гори́т.

давле́ние: změřit (krevní) tlak nemocnémuпрове́рить давле́ние у больно́го

дие́та: Pacient má dietu.Больно́й на дие́те.

смотре́ть: Lékař vyšetřuje nemocného.Врач смо́трит больно́го.

у: Nemocný má horečku.У больно́го жар.

ходя́чий: pacient schopný chůze, chodící pacientходя́чий больно́й

чу́вствовать: Nemocný se cítí dobře.Больно́й чу́вствует себя́ хорошо́.

опа́сно: Je vážně nemocen.Он опа́сно бо́лен.

просветле́ть: Nemocný nabyl vědomí.Созна́ние больно́го просветле́ло.

duševně: duševně nemocnýпсихи́чески больно́й

poklep: vyšetřovat pacienta poklepemперкути́ровать больно́го

příjem: příjem balíků/pacientůприём паке́тов/больны́х

strava: med. umělá strava (pro pacienta)иску́сственное пита́ние (для больно́го)

těžce: těžce nemocnýсерьёзно больно́й

výživa: med. umělá výživa pacientaиску́сственное пита́ние больно́го

ambulantní: ambulantní pacientамбулато́рный больно́й

blouznit: Nemocný blouzní.Больно́й бреди́т.

hořet: Nemocný jen hoří.Больно́й весь гори́т.

hrát: hrát nemocnéhoпритворя́ться больны́м

kritický: pacient v kritickém stavuбольно́й в крити́ческом состоя́нии

navštívit: navštívit nemocnéhoнавести́ть больно́го

pozorovat: pozorovat pacientaнаблюда́ть больно́го

pronásledovat: Nemocného pronásledují vidiny.Больно́го пресле́дуют ви́дения.

předstírat: předstírat nemocсимули́ровать боле́знь, притворя́ться больны́м

teploměr: dát nemocnému teploměrпоста́вить больно́му гра́дусник

vážně: Je vážně nemocný.Он тяжело́ больно́й.

vyšetřit: Lékař vyšetřil pacienta.Врач осмотре́л/обсле́довал больно́го.

hodit se: hodit se marodпритвори́ться больны́м

přecházet: až oči přecházejíпрям глаза́м больно́

бо́льно: bolestivě šlápnoutбо́льно наступи́ть